Rada pre pastorov: Ako pomôcť vašim ľuďom nájsť v Bohu viac uspokojenia

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Pastoral Ministry
Topic Index
About this resource
English: Advice to Pastors: How to Help Your People Be More Satisfied in God

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Pastoral Ministry

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English). 1. Milujte Boha celým svojím srdcom, dušou, mysľou a silou v prítomnosti iných ľudí. Je to nákazlivé.
 2. Milujte ostatných ľudí mocou Božej milosti. To znamená, ukážte im krásu Krista skrze jeho lásku k nim v spôsobe, akým ich máte radi.
 3. Rozprávajte príbehy o tých, ktorí boli nadšení krásou a slávou Boha. Zdá sa, že skutočné príbehy o ľudských zážitkoch s hodnotou Boha sú veľmi prebúdzajúce.
 4. Popíšte Božiu hodnotou - jeho poklady - prepychovým spôsobom.
 5. Učte ľudí, ako sa modliť za premenu ich vlastných sŕdc, to znamená, naučte ich, ako sa majú modliť so žalmistami: „Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k ziskuchtivosti.“
 6. Predložte ľuďom rozšírenú meditáciu a premýšľanie nad Božím slovom. Väčšina ľudí nevie, ako chápať slovo, frázu alebo vetu z Písma, zapamätať si to, znovu a znovu sa k tomu vo svojej mysli vracať, pozrieť sa na to z rôznych strán, klásť veľa otázok ohľadne toho, použiť to v rôznych aspektoch ich života a premýšľať nad analógiami v ich mysli. Ale je to práve v tomto premýšľaní, že z plodu začnú vytekať šťavy, ktoré prebudia chuťové poháriky duše.
 7. Ukážte ľuďom, ako nájsť špecifické a konkrétne sľuby v Biblii pre potešenie. Keď Pavol hovorí v Rim 15, 13: „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere…”, poukazuje na to, že radosť a pokoj rastú s dôverou vo vzácne a veľmi veľké Božie zasľúbenia. Takže ľudia potrebujú konkrétnejšie hľadať sľuby a uchovávať si ich v mysliach a zaoberať sa nimi počas dňa.
 8. Modlite sa za vašich ľudí, aby sa ich srdcia obmäkčili, znežneli a boli náchylnejšie na krásu Krista.
 9. Pomôžte vašim ľuďom vypnúť televízor. Len málo vecí je v našej kultúre viac duchovne otupujúcejšie ako televízor. Dokonca aj takzvané „dobré" relácie sú banálne, prízemné, atď, len nie pestovanie bohatej a hlbokej schopnosti tešiť sa z Boha. A keď k tomu pridáte paľbu sugestívnych reklám, ktoré sprevádzajú prakticky každý program, nedivím sa, prečo je toľko našich vyznávajúcich kresťanov duchovne neschopných zažiť vyššie myšlienky a hlboké emócie.
 10. Nasmerujte ľudí na Božiu biografiu. Boje a triumfy kresťanov, ktorí videli slávu a veľkosť Boha, sú veľmi pútavé a prebúdzajúce.
 11. Ukážte ľuďom, ako premeniť ich radosti z prirodzených vecí na radosti v Bohu. Vysvetlím to. Dokonca aj ten najsmutnejší človek má jednu alebo dve veci v živote, ktoré mu spôsobujú radosť. Môže to byť jeho rodina. Môže to byť nočná obloha nad severskými lesmi. Môže to byť rybárčenie. Pomôžte im s premenou, to znamená, vezmite z ich duše hudbu s názvom „radosť" a premeňte ju z prirodzenej na nadprirodzenú skutkom viery v Boha, ktorý stvoril rodinu, nočnú oblohu alebo rybárčenie. Pomôžte im vidieť, že všetky veci, ktoré sú skutočne na tomto svete nádherné, ktoré prebúdzajú potešenie v ich srdciach, sú Božími darmi a sú odrazom jeho charakteru a jeho dobroty. Ak sú schopní tešiť sa z prirodzených vecí, potom milosťou Ducha Svätého môžu byť schopní premeniť tie isté radosti na niečo vyššie, a objaviť tak radosť v Bohu.
 12. Zavolajte ľudí na spoveď a zrieknutie sa trápiacich hriechov, ktoré im spôsobujú pocit neautentickosti a zabraňujú skutočnej láske k Bohu.
 13. Učte ich o nevyhnutnosti a hodnote utrpenia v kresťanskom živote, a ako je to ničím v porovnaní so slávou, ktorá má byť odhalená.

To je zopár vecí, ktoré môžu pomôcť vašim ľuďom.

Myslím si, že najužitočnejšie je pozrieť sa do vlastnej duše a na to, čo vo vás zapaľuje potešenie pre Bohu, a potom sa o to podeliť s ostatnými.

Žehnám vám pri vykonávaní vznešenej úlohy zrodenia radosti v Boha vo vašej kongregácii.