Modlitba za Božie prísľuby

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By Scotty Smith
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: A Prayer for Being Claimed by God’s Promises

© The Gospel Coalition

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Scotty Smith About Sanctification & Growth

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?” A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Lk 24, 25 - 27

Drahý Pane Ježišu, spomedzi všetkých tvojich zjavení po zmŕtvychvstaní (1 Kor 15, 3 - 7), najviac si vážim zjavenie skľúčeným priateľom na ceste do dediny zvanej Emauzy (Lk 24,13 - 35). Tvoje stretnutie so zničeným a zahanbeným Petrom bolo neuveriteľne uzdravujúce. A tvoje zjavenie apoštolovi Pavlovi, ktorý, podľa jeho vlastných slov, bol nehodný byť dokonca nazývaný apoštolom, ho navždy poznačilo. Každý z nás sa teší z ovocia tvojho zjavenia skrze Pavlov život a spisy.

Ale milujem to, ako si kráčal s mužmi do Emauzy, lebo som im veľmi podobný. Som pochabý, človek pomalého srdca, ktorý neustále potrebuje, aby si môjmu srdcu kázal evanjelium skrze Ducha Svätého. Veľmi ťa chválim za tvoju nežnú zhovievavosť, neobmedzenú trpezlivosť a milostiplnú vytrvalosť.

Tak ako si sa postaral o mojich bratov, postaraj sa aj o mňa. Aj naďalej sa odhaľuj ako hlavná postava a hrdina v celom Písme. Pane Ježišu, nenechaj ma čítať Mojžiše spisy bez toho, aby som premýšľal o tebe - najmä o zákone. Nech ma Mojžišove slová vždy vedú k tebe. Pretože ty si naplnil požiadavky zákona pre mňa a teraz napĺňaš krásu zákona vo mne. Nechcem zabudnúť na dobré zvesti, a to ani na nanosekundu, aby som neupadol do bezbožnej viny alebo pýchy na základe úspechov.

A aj naďalej mi ukazuj, ako plníš všetko, čo hovorili proroci - nielen veci týkajúce sa tvojho utrpenia na kríži a tvoje vzkriesenie z mŕtvych, ale tiež všetky prísľuby tvojej súčasnej práce na svete ako vykupiteľ a obnoviteľ.

Nech mi vidina tvojej súčasnej vlády a nadchádzajúceho kráľovstva dá „vykupujúci oheň v srdci” ako ten, ktorý si zapálil v srdciach mojich bratov kráčajúcich do Emauzy. Pane Ježišu, aj naďalej mi otváraj Písmo, až kým nepríde Deň tvojho návratu, kedy všetko obnovíš. Preto sa v tvojom svätom a transformujúcom mene modlím Amen.