Kristus trpel a zomrel, aby nás zbavil od prítomného zla

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Death of Christ
Topic Index
About this resource
English: Christ Suffered and Died to Deliver Us from the Present Evil

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Death of Christ
Part of the series Taste & See

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Gal 1, 4

Ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca.

Až kým nezomrieme, alebo kým sa Kristus nevráti ustanoviť Jeho kráľovstvo, žijeme v „terajšom zlom veku.“ Preto, keď Biblia hovorí, že Kristus vydal samého seba, „aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku,” neznamená to, že nás vezme zo sveta, ale že nás vyslobodí z moci zla v ňom. Ježiš sa modlil za nás takto: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým” (Jn 17, 15).

Dôvodom, prečo sa Ježiš modlí za vyslobodenie od „zlého”, je to, že „tento terajší zlý vek” je vek, kedy je satanovi daná voľnosť klamať a zničiť. Biblia hovorí: „Celý svet je v moci zlého” (1 Jn 5, 19). Tento „zlý” sa nazýva „bohom tohoto veku” a jeho hlavným cieľom je zaslepenie ľudí pred pravdou. „Im, neveriacim, boh tohoto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha” (2 Kor 4, 4).

Kým sa neprebudíme z nášho zatemnelého duchovného stavu, žijeme v synchronizácii s „terajším zlým vekom” a jeho vládcom. „V ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch” (Ef 2, 2). Bez toho, aby sme to vedeli, boli sme prisluhovačmi diabla. V dôsledku čoho sme mali pocit, že sloboda je otroctvo. Biblia hovorí priamo o výstrelkoch, zábave a závislostiach 21. storočia, keď hovorí: „Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil” (2 Pt 2, 19).

Prenikavým krikom slobody v Biblii je verš: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania” (Rim 12, 2). Inými slovami, buďte slobodní! Nenechajte sa podviesť učiteľmi veku. Dnes sú tu a zajtra sú preč. Jeden zotročujúci výstrelok nasleduje ďalší. O tridsať rokov už tetovanie nebude značkou slobody, ale nezmazateľnou pripomienkou konformity.

Múdrosť tohto veku je bláznovstvom v očiach večnosti. „Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. ... Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby” (1 Kor 3, 18 - 19; 1, 18). Čo je teda Božia múdrosť terajšieho veku? Je to veľkolepá oslobodzujúca smrť Ježiša Krista. Ranní Ježišovi nasledovníci povedali: „My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo” (1 Kor 1, 23).

Keď Kristus vzal na seba kríž, oslobodil milióny zajatcov. Odhalil diablov podvod a zlomil jeho moc. To je to, čo mal na mysli v predvečer jeho ukrižovania, keď povedal: „Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von” (Jn 12, 31). Nenasledujte porazeného nepriateľa. Nasledujte Krista. Je to drahocenné. Budete vyhnancom tohto veku. Ale budete slobodní.