Evanjelium za 6 minút

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Gospel
Topic Index
About this resource
English: The Gospel in 6 Minutes

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Gospel

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Obsah

Čo je evanjelium?

Čo je evanjelium? Poviem to jednou vetou.

Evanjelium je zvesť o tom, že Ježiš Kristus, ktorý je spravodlivý, zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, večný víťaz nad všetkými jeho nepriateľmi, a tak pre tých, ktorí v neho veria, už neexistuje žiadne odsúdenie, ale len večná radosť.

To je evanjelium.

Evanjelium nemôžete nikdy prerásť

Nikdy, nikdy, nikdy neprerastiete vašu potrebu pre neho. O evanjeliu nikdy nepremýšľajte ako o: „Ceste, ktorou som zachránený, dostanem silu, potom ho opustím a budem robiť niečo iné.“

Nie! Sme posilňovaní Bohom skrze evanjelium každý deň, až kým nezomrieme.

Nikdy neprerastiete potrebu počúvať evanjelium každý deň.

Ako evanjelium posilňuje

Uvediem príklad, a nepoužijem ho preto, že je to nejaká veľkolepá udalosť z môjho života, ale preto, že je to to, čím som si prešiel, a kde som najviditeľnejšie v poslednom roku zažil silu evanjelia, ktoré ma posilnilo. (Mnohí z vás zažívajú oveľa ťažšie udalosti, ako je rakovina prostaty - oveľa ťažšie.)

Spomínate si na verše, o ktorých som vám vo februári povedal, že boli pre mňa všemohúce? To bol ten moment hneď po tom, ako mi doktor povedal: „Asi budeme musieť urobiť biopsiu,“ keď ma ovládol strach. No, vďaka Bohu, netrvalo to dlho.

A potom prišlo - čo? 1Sol 5, 9 - 10. Je to najkrajšie evanjelium, aké môžete dostať.

Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.

Vyriešené. Pokoj ako prúd riek.

Evanjelium je dokonalé pre vaše potreby

To je evanjelium - dokonale načasované, dokonale aplikované a dokonale sa hodí pre moje potreby. To je dôvod, prečo je Biblia taká hrubá - pretože máte mnoho rôznych potrieb. A sú v nej miesta, kde je evanjelium pre vás odhalené, a preto, ak sa ponoríte do celej knihy, vždy majúc na pamäti to, čo pre vás Kristus urobil a kúpil v tejto hrubej a slávnej histórii spolupráce Boha s ľuďmi, dá vám to, čo potrebujete.

A preto, všetko vo mne hovorí, a dúfam, že to budem hovoriť až do dňa, kedy zomriem: „Tomu, ktorý ma môže posilniť, tak, ako je to v evanjeliu podľa Pavla, jemu – tomuto Bohu - sláva na veky vekov.“

Boh vstúpil do dejín skrze Ježiša Krista, zomrel, aby zničil moc pekla, smrti, Satana a hriechu; a vykonal to skrze evanjelium Ježiša Krista.

Prosba veriť

Viem, že sú aj ľudia, ktorí si čítajú tento článok, ale neveria Ježišovi Kristovi, a preto môžu očakávať len odsúdenie. A preto vás na záver prosím, prestaňte vzdorovať. Vzdajte to. A jednoducho prijmite evanjelium, že Ježiš Kristus, Syn Boží, jediný spravodlivý, zomrel za vaše hriechy. Tretieho dňa vstal z mŕtvych a zvíťazil nad všetkými jeho nepriateľmi. On vládne, až kým si nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Odpustenie hriechov a právo stáť po pravici Boha prichádza zadarmo skrze neho samého, skrze samotnú vieru.

Žiadam vás, aby ste sa nesnažili byť silní vlastnými silami; budú chýbať, keď ich budete potrebovať. Bude prítomná iba jediná sila - sila, ktorú podľa evanjelia dáva Boh.

Už to viac neodkladajte.