Bolesť: Boží Megafón

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By Alistair Begg
Author Index
More About Suffering
Topic Index
About this resource
English: Pain: God's Megaphone

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Alistair Begg About Suffering
Part of the series A Pastor's Perspective

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).To, čo C.S. Lewis napísal na tému bolesti a utrpenia, pomáhalo nasledujúcim generáciam šesťdesiat rokov. Trvalé výhody sú vo veľkej miere vďaka skutočnosti, že do „problému” priniesol solídnu dávku kresťanského realizmu. Tento liek je teraz oveľa dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Bežne sa môžeme stretnúť s tým, ako televízny kazatelia informujú svoje publikum, že Boh „nechce, aby boli chorí.” Je ťažké si predstaviť, že také vyhlásenie môže byť povzbudením pre vozíčkarov alebo človeka dlhodobo trpiaceho sklerózou multiplex. V najlepšom prípade sú títo kazatelia zmätení. Biblia jasne rozlišuje medzi teraz - naša pozemská púť a potom - náš nebeský domov. Blíži sa deň, kedy už viac nebude smrti, žiaľu, náreku ani bolesti. Ale ako môže potvrdiť každý úprimný pozorovateľ situácie ľudstva, tento deň ešte neprišiel. Zatiaľ čo väčšina z nás pravdepodobne nečelí „srdcervúcej rutine monotónneho nešťastia,” ako hovorí Lewis, len málo z nás je nedotknutých skúškami rôznych druhov.

Hoci sa skúška môže objaviť v prestrojení nepriateľa, v skutočnosti môže byť priateľom. Biblický pisateľ Jakub nabáda svojich čitateľov, aby skúšky radšej privítali ako priateľov, než ich neznášali ako votrelcov. Namiesto úteku a ukrývania musíme im čeliť s vedomím, že prichádzajú, aby nás vyskúšali a urobili lepšími. Lewis netvrdí, že utrpenie je dobré. Naopak, poukazuje na vykupiteľské a posväcujúce dôsledky utrpenia.

Tridsaťdvaročná pastorská služba ma priviedla k priamemu kontaktu s tými, ktorých zažitie bolesti a utrpenia sa preukázalo byť veľkým milosrdenstvom. Mám na mysli jadrového fyzika v našom kostole v Škótsku, ktorý sa zúčastnil bohoslužby z úcty k manželke a trom dcéram. Počúval kázeň s výrazom zdvorilého nezáujmu, prijal kópiu knihy Johna Stotta Základné kresťanstvo, ale zostal v bezpečí svojej vedeckej ulity. Až keď jeho štvrté dieťa, syn, zomrel vo veku jedenásť mesiacov, zaznel megafón. Zistiac, že jeho pohľad na svet nestačil na vyrovnanie sa s tragédiou a stratou, siahol za hranice vlastného sveta tieňov a ocitol sa v objatí Boha, ktorý je tam. Týmto krutým nevyhnutným súžením si Boh podmanil jeho protestujúcu vôľu a priviedol ho na miesto pokoja.

Je tiež pravda, že Boh používa utrpenie , abyodvrátil Jeho deti od možných zdrojov falošného šťastia. Kresťan môže byť na slnku ospalý, ale nezaspí pri požiari alebo povodni. Každý z nás si musí uvedomiť, aké ľahké je málo myslieť na Boha, keď sa navonok zdá byť všetko v poriadku. Ale k akej zmene dôjde, ak napríklad, výsledky biopsie sú pozitívne. Ostrý závan úzkosti rozbije ilúzie sebestačnosti. Aké je láskavé od Boha, že nás budí a privádza na miesto závislosti.

Naša skúsenosť bolesti, keď je posvätená, spôsobí uvedomenie si skúšok, ktorým čelia iní a nežnosť v našich jednaniach. Ak sa naše bolesti a sklamania stanú príležitosťou pre obmäkčenie našich sŕdc, môžeme súcítiť so slabosťami druhých. Ježiš, Hlavný pastier, náš najvyšší Veľkňaz, „súcití s našimi slabosťami,” a zanechal nám príklad, ktorý máme nasledovať. Malo by nás znepokojiť, keď tí z nás, ktorí boli povolaní učiť a viesť, neprejavujú jemnosť a súcit k slabým a trasúcim sa. Aj keď som do mora utrpenia ponoril len prst, je na prvý pohľad zrejmé, že Boh využíva nočné hodiny osamelosti, aby nás poučil o tom, čo sme sa nikdy nenaučili počas žiariacich a zdravých hodín. Potvrdzujeme výrok Wiliama Cowpera, že „za zamračenou prozreteľnosťou Boha sa ukrýva usmievajúca sa tvár.”

Zatiaľ som sa len letmo dotkol tejto témy. Musím nechať čitateľa, aby sa zamyslel nad dvoma vecami. Najprv sa zamyslite nad tým, ako sa utrpenie a bolesť často ukážu byť Božím prostriedkom disciplíny, a ako v tejto disciplíne nájdeme dôkazy a potvrdenie nášho prijatia za Božie deti (pozri Hebr 12, 5). Po druhé, zamyslite sa nad nápravným prvkom v trápení, ako povedal žalmista (Ž 119, 67, 71).

Lewis nám pomáha uvedomiť si, že keď megafón bolesti zaznie v našich životoch a v životoch našich neveriacich priateľov a susedov, nesmieme odpovedať nejakou formou povrchového víťazstva alebo zostúpiť do priepasti pesimizmu. Ak tí, ktorých životy sú poznačené tichým zúfalstvom, ktorí si bolestne uvedomujú ich skúšky a utrpenie, vyhľadajú kresťanskú pomoc, nebude to preto, že naše životy sa zdajú byť bez skúšok, ale preto, že sme úprimní o našom vlastnom utrpení a ťažkostiach. Nebudeme sa pokúšať zodpovedať každú otázku, pretože vieme, že Boh má svoje tajomstvá (Dt 29, 29). Potvrdíme, že aj napriek tajnosti Jeho účelov poznáme bezpečnosť Jeho lásky a budeme sa snažiť priviesť ostatných k nášmu Bohu, ktorý vstúpil do našich bolestí a utrpenia.